Phenenex HDF

Den nya produkten PHDF (fenolberikad HDF) är ett resultat av långårig erfarenhet och arbete med skivor och andra material för utomhusbruk. Produkten och metoden för dess framställning är patenterad och detaljerna kan läsas vidare här på hemsidan.
Kärnan i förfarandet är limmets penetration, som tydligt kan ses på bilderna.
Efter många tester gjorda på den nya produkten visade det sig att det finns många fördelar med den:

  • Bättre vattenbeständighet i samband med att skivans täthet höjs, t ex. om svällningen ligger på 14 % minskar den till ca 5% efter bearbetningen.
  • Användningen av fenolformaldehyd i bearbetning medför att formaldehyd avges i lägre halter efter härdningen och sänker därmed formaldehydemission från den färdiga produkten.
  • Fantastisk målningsyta som är kompakt och hård. Då bindemedlet tränger in i skivan förblir ytan bättre för målning även vid slipningen. Testerna visar att behandlat skivskikt skyddar lacken nerifrån, dvs förhindrar att färgen skalas och faller bort.
  • Höjd densitet på produkten innebär mindre fiberresning vid målningen, speciellt i urfrästa spår i skivan.
  • Stora möjligheter till anpassning av produkten till kundens egna behov och önskemål. Temperatur, tryck och tid samt utgångsmaterial och bindemedel kan justeras så att slutgiltiga egenskaper motsvarar specifika krav i form av högre täthet, högre densitet, bättre vattenbeständighet och bättre målningsyta. Dessutom kan dessa förbättringar resultera i minskade produktionskostnader och andra rationaliseringar i produktionen hos produktens användare.

Användningsområden

PHDF skiva är lämplig att använda inom områden där mycket höga krav ställs på vattenbeständighet, exempelvis yttedörrar, fönster, fönsterdörrar, fasadmaterial, snickerier etc.
MB Ädelträ AB har lång erfarenhet i dörrbranschen. Vissa stora företag i branschen har gjort omfattande tester och färdiga ytterdörrar där man tydligt kan se fördelarna med den nya produkten.
När det gäller byggbranschen har skivan testats i samband med betonggjutning. Idag görs former för betonggjutning av plywood med fenollim på. Med vår metod penetrerar fenollim in i befintligt material vilket gör att materialet blir skyddat betydligt djupare och inte bara på ytan samt har betydligt längre livslängd.

Skivan kan också användas som ytbeklädnad i våtutrymmen eller som material vid elektriska applikationer där höga krav ställs på vattenbeständighet, såsom för att ersätta bakelit.

Ett annat användningsområde är köks-/badruminredningar där lackering av luckor i vanligt fall orsakar fiberresning och därmed omfattande arbete för att få en perfekt målad yta. Med behandlad skiva kan vissa problem undvikas, process förenklas och produktionstid förkortas.


Sammanlimmade träfiberskivor och sandwchkonstruktioner

Många dörrtillverkare runt om i Skandinavien använder den vattenbeständiga HDF-skivan i sin produktion av ytterdörrar. Denna skiva är kompakt, har en hög grad av densitet och hög grad av fuktmotstånd. Den är att föredra i miljöer som utsätts för ökad luftfuktighet och stora temperaturskillnader. Dess kvalitet ger även stora möjligheter för fräsning och lackering.

Sammanlimmad gör vi genom att limma samman vattenbeständiga HDF-skivor. Vid sammanlimmningen används 3,2 mm och 4,0 mm tjocka skivor eftersom de är mest kompakta och har hög densitet rakt igenom. Limmet som används i processen bidrar till att göra skivorna ännu mer kompakta.


Glaslister/Glasramar av sammanlimmad HDF

Den sammanlimmade H-10 skivan låg till grund för denna nya produkt inom dörrindustrin. Produktionen påbörjades 1998 av MB Ädelträ AB genom ett nära sammarbete med kunder och leverantörer. Glaslisterna görs med stor precision vad gäller tjocklek och dimension. Efter CNC-fräsningen putsas glaslisterna för att ge en perfekt yta för ytbehandling så som grundning och lackering.

Inom denna kategori av produkter kan vi även erbjuda legofräsning/målning.