MB Ädelträ AB
Besöksadress: Rundgången 12
25456 Helsingborg
Postadress: Drottninggatan 88
25221 Helsingborg
Tel. +46 42 156560
Miljenko Bizic
VD/Försäljningschef
Tel. +46 706 470387
miljenko@mbadeltra.se
Jovana Bizic
Marknad och ekonomi
Tel. +46 706 517831
jovana@mbadeltra.se
Inja Gacesa
Marknad och ekonomi
Tel. + 46 706 517506
inja@mbadeltra.se